Běžecké závody pro děti do 11 let

jediný závod s finále na Zlaté tretře pod patronací světového rekordmana Jana Železného

BRNO

VIDEO FOTOGALERIE VÝSLEDKY (pdf)


PROPOZICE ZÁVODU

Pořadatel: z pověření SSK Vítkovice coby pořadatele IAAF World Challenge Zlatá tretra Ostrava - AC Moravská Slavia Brno

Místo konání: Brno, stadion AC Moravská Slavia, Vojtova 12c

Datum:

úterý 11. 4. 2017 od 15:00 hod.

Postupové kategorie: závodí dívky a chlapci dle propozic a do semifinále postupují vítězové závodu na 100 m, 200 m a 300 m.

Přihlášky a registrace: prostřednictvím on-line formuláře do 20.00 hod dne před konáním vybrané soutěže. Jiný způsob přihlášky nebude akceptován.
Ve formuláři je na výběr jako první krok místo konání. Je-li dané místo uzavřeno, objeví se infomace s pokyny: registrace už není možná, soutěž již proběhla nebo registrace on-line je uzavřena, přijďte se registrovat na místo konání 30minut před svou disciplinou.

Časový pořad:

časdisciplínaročník narozenípoznámka
15:00 60 m dívky 2014–2012 bez postupu, možno závodit s rodiči
15:20 60 m chlapci 2014–2012 bez postupu, možno závodit s rodiči
15:45 100 m dívky 2011–2010 postup do semifinále
16:05 100 m chlapci 2011–2010 postup do semifinále
16:30 200 m dívky 2009–2008 postup do semifinále
16:50 200 m chlapci 2009–2008 postup do semifinále
17:30 300 m dívky 2007–2006 postup do semifinále
17:50 300 m chlapci 2007–2006 postup do semifinále

Poznámka: běh s kočárkem není možný, změna časového programu vyhrazena, dle počtu startujících.

 

Prezentace: při vstupu na stadion v den závodu, a to nejpozději 30 minut před startem dané kategorie. Každý závodník/ice obdrží startovní číslo. Bez startovního čísla nebude připuštěn na start. Přihlášky v místě závodu nebudou umožněny, při prezentaci mohou být prováděny pouze škrty.

Technická ustanovení

  • závodníci/ice startují ve sportovní obuvi, tretry nejsou povoleny,
  • běhy se uskuteční bez startovacích bloků,
  • první tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom a medaili,
  • vítězové příslušných kategorií postupují do semifinále a obdrží 3 vstupenky na Zlatou tretru Ostrava pro sebe a svůj doprovod
  • šatny slouží pouze k převlékání, za odložené věci pořadatel neručí,
  • pořadatel nepřebírá odpovědnost za zdravotní či majetkovou újmu žádného z účastníků,
  • zdravotní služba zajištěna.

 

Občerstvení: v areálu místa konání dostupný stánek s občerstvením

Seběh: u distancí 200 a 300 m – počet startujících v jednom běhu je odvislý od podmínek daného soutěžiště a rozhodnutí startéra
Výsledky: všech kategorií už od 3 let budou zveřejněny, a to včetně cílové fotky, na http://online.atletika.cz/

Vyhodnocení: první tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom a medaili, vítěz zároveń obdrží pozvánku do semifinále a získává celkem 3 vstupenky na IAAF World Challenge Zlatá tretra Ostrava pro sebe a svůj doprovod. Další vstupneky si může jeho zákonný zástupce rezervovat na sarka.mokra@seznam.cz a zakoupit při prezentaci do semifinále v místě konání.

Semifinále: účastníků semifinále je 132. Do finále postupují běžci nejlepším časem ve své kategorii. Pro postupující (celkem 48 dětí) bude zajištěn nocleh se snídaní zdarma v blízkosti stadionu. Pro jejich doprovod za poplatek. Čas zahájení semifinále je 27. 6. 2017 ve 14.30 hod. K prezentaci je nutné se dostavit hromadně ve 13:00 hod. Časový pořad semifinále bude zveřejněn na www.cokoladovatretra.cz a FB akce

Finále: finálový závod je součástí hlavního programu IIAF World Challenge Zlatá tretra Ostrava a uskuteční se 28. 6. 2017. Podrobnosti budou zveřejňovány průběžně.

Zranění, úraz, zdravotní indispozice: Pokud dojde v místě a čase konání závodu ke zranění účastníka, musí být o tomto sepsán protokol zástupcem místního pořádajícího klubu a podepsán zákonným zástupcem nebo dospělým doprovodem účastníka, zástupcem pořádajícího místního oddílu a zástupcem pověřené zdravotnické služby. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Pokud toto nebude provedeno a dokladováno, nenese pořadatel žádnou zodpovědnost za případné pojistné plnění a zdravotní následky.

Zodpovědnost rodičů za zdravotní stav dítěte: Rodič dítěte nese plnou zodpovědnost za zdravotní způsobilost dítěte ke sportovnímu výkonu v rámci akce.

Důležité upozornění: v okolí stadionu z důvodu zahájení stavebních prací na vedlejším pozemku bude významně omezena možnost parkování, pokud přijedete ke stadionu autem, plánujte i dostatečný čas na zaparkování svého vozidla! 

 

Jakékoli rozpory řeší pravidla IAAF.

 

Kontakt a další informace

www.mslavia.cz nebo cokoladovatretra@seznam.cz