Běžecké závody pro děti do 11 let

jediný závod s finále na Zlaté tretře pod patronací světového rekordmana Jana Železného

OPAVA

VIDEO FOTOGALERIE VÝSLEDKY na atletika.cz KOMPLETNÍ VÝSLEDKY (pdf)


PROPOZICE ZÁVODU

Pořadatel: z pověření SSK Vítkovice coby pořadatele IAAF World Challenge Zlatá tretra Slezan Opava

Místo konání: Tyršův stadion, Boženy Němcové 20, Opava

Datum:

pondělí 15. 5. 2017 od 15:30 hod.

Postupové kategorie: závodí dívky a chlapci dle propozic a do semifinále postupují vítězové závodu na 100 m, 200 m a 300 m.

Přihlášky a registrace: prostřednictvím on-line formuláře do 14. 5. 2017 do 20.00 hod. Ve formuláři je na výběr jako první krok místo konání. Je-li dané místo uzavřeno, objeví se informace s pokyny: registrace už není možná, soutěž již proběhla nebo registrace on-line je uzavřena, přijďte se registrovat na místo konání 30minut před svou disciplínou..

Časový pořad:

časdisciplínaročník narozenípoznámka
15:30 30 m 2017–2016 bez postupu, možno závodit s rodiči
15:45 30 m 2015–2014 bez postupu, možno závodit s rodiči
16:15 60 m 2013–2012 bez postupu, možno závodit s rodiči
16:45 100 m 2011–2010 postup do semifinále
17:15 200 m 2009–2008 postup do semifinále
17:45 300 m 2007–2006 postup do semifinále

Poznámka: běh s kočárkem není možný, změna časového programu vyhrazena, dle počtu startujících.

Upozornění: časový pořad může být na místě dle počtu startujících dodatečně upraven

Prezentace na místě: vždy nejpozději 45 minut před startem příslušné kategorie!!!

Prezentace pro elektronické přihlášky: v místě závodů nejpozději20 minut před startem dané kategorie.

Občerstvení: v areálu místa konání dostupný stánek s občerstvením

Doprovodný program: kromě samotného závodu budou k dispozici atrakce ze sady Kids athletics s dozorujícím personálem a speciální četa, která se postará o rozcvičení dětí a předvedení základů atletiky. Na celý průběh závodu dohlíží jeho patron – některá z legend české a slovenské atletiky.

Obuv: sportovní obuv, NE tretry

Start: bez bloků, všechny distance

Seběh: u distancí 200 a 300 m – počet startujících v jednom běhu je odvislý od podmínek daného soutěžiště a rozhodnutí startéra

Výsledky: všech kategorií už od 3 let budou zveřejněny, a to včetně cílové fotky, na http://online.atletika.cz/

Vyhodnocení: první tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom a medaili, vítěz zároveń obdrží pozvánku do semifinále a získává celkem 3 vstupenky na IAAF World Challenge Zlatá tretra Ostrava pro sebe a svůj doprovod. Další vstupneky si může jeho zákonný zástupce rezervovat na sarka.mokra@seznam.cz a zakoupit při prezentaci do semifinále v místě konání.

Semifinále: účastníků semifinále je 132. Do finále postupují běžci nejlepším časem ve své kategorii. Pro postupující (celkem 48 dětí) bude zajištěn nocleh se snídaní zdarma v blízkosti stadionu. Pro jejich doprovod za poplatek. Čas zahájení semifinále je 27. 6. 2017 ve 14.30 hod. K prezentaci je nutné se dostavit hromadně ve 13:00 hod. Časový pořad semifinále bude zveřejněn na www.cokoladovatretra.cz a FB akce

Finále: finálový závod je součástí hlavního programu IIAF World Challenge Zlatá tretra Ostrava a uskuteční se 28. 6. 2017. Podrobnosti budou zveřejňovány průběžně.

Zranění, úraz, zdravotní indispozice: Pokud dojde v místě a čase konání závodu ke zranění účastníka, musí být o tomto sepsán protokol zástupcem místního pořádajícího klubu a podepsán zákonným zástupcem nebo dospělým doprovodem účastníka, zástupcem pořádajícího místního oddílu a zástupcem pověřené zdravotnické služby. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Pokud toto nebude provedeno a dokladováno, nenese pořadatel žádnou zodpovědnost za případné pojistné plnění a zdravotní následky.

Zodpovědnost rodičů za zdravotní stav dítěte: Rodič dítěte nese plnou zodpovědnost za zdravotní způsobilost dítěte ke sportovnímu výkonu v rámci akce.

 

Jakékoli rozpory řeší pravidla IAAF.

 

KONTAKTY

Ředitel závodu: Miroslav Mařádek

Hlavní rozhodčí: Josef Hertel

Startér: Ladislav Král

E-mail: slezan.opava@email.cz, maradek@seznam.cz

Tel.: +420 775 228 404