Běžecké závody pro děti do 11 let

jediný závod s finále na Zlaté tretře pod patronací světového rekordmana Jana Železného

VYŠKOV

VIDEO FOTOGALERIE VÝSLEDKY na atletika.cz KOMPLETNÍ VÝSLEDKY (pdf)


PROPOZICE ZÁVODU

Pořadatel: Z pověření SSK Vítkovice coby pořadatele IAAF World Challenge Zlatá tretra Ostrava Atletický klub AHA Vyškov, z. S., Tyršova 694/15B, 682 01 Vyškov – Předměstí

Místo konání: Atletický stadion za parkem ve Vyškově

Datum:

středa 14. 6. 2017 od 14:00 hod.

Postupové kategorie: závodí dívky a chlapci dle propozic a do semifinále postupují vítězové závodu na 100 m, 200 m a 300 m.

Přihlášky a registrace: prostřednictvím on-line formuláře do úterý 13. června 2017 do 20:00 hod.

Činovníci závodu: Ing. Luboš Stloukal, ředitel; Ing. Andrea Václavková, hlavní rozhodčí

Časový pořad:

časdisciplínaročník narozenípoznámka
15:30 60 m dívky 2014–2012 bez postupu, možno závodit s rodiči
15:40 60 m chlapci 2014–2012 bez postupu, možno závodit s rodiči
15:50 100 m dívky 2011–2010 postup do semifinále, NELZE POUŽÍT TRETRY
16:00 100 m chlapci 2011–2010 postup do semifinále, NELZE POUŽÍT TRETRY
16:10 200 m dívky 2009–2008 postup do semifinále, NELZE POUŽÍT TRETRY
16:25 200 m chlapci 2009–2008 postup do semifinále, NELZE POUŽÍT TRETRY
16:45 300 m dívky 2007–2006 postup do semifinále, NELZE POUŽÍT TRETRY
17:05 300 m chlapci 2007–2006 postup do semifinále, NELZE POUŽÍT TRETRY
17:20 300 m dívky 2005–2004 bez postupu do finále, lze použít tretry
17:25 300 m chlapci 2005–2004 bez postupu do finále, lze použít tretry
17:50 300 m dívky 2003–2002  bez postupu do finále, lze použít tretry
18:05 300 m chlapci 2003–2002 bez postupu do finále, lze použít tretry

Poznámka: běh s kočárkem není možný, změna časového programu vyhrazena, dle počtu startujících.

 

Prezentace na místě: vždy nejpozději 30 minut před startem příslušné kategorie!!!

Občerstvení: v areálu místa konání dostupný stánek s občerstvením

Obuv: viz Časový pořad

Start: bez bloků, všechny distance

Seběh: u distancí 200 a 300 m – počet startujících v jednom běhu je odvislý od podmínek daného soutěžiště a rozhodnutí startéra

Výsledky: všech kategorií už od 3 let budou zveřejněny, a to včetně cílové fotky, na http://online.atletika.cz/

Vyhodnocení: první tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom a medaili, vítěz zároveń obdrží pozvánku do semifinále a získává celkem 3 vstupenky na IAAF World Challenge Zlatá tretra Ostrava pro sebe a svůj doprovod. Další vstupneky si může jeho zákonný zástupce rezervovat na sarka.mokra@seznam.cz a zakoupit při prezentaci do semifinále v místě konání.

Semifinále: účastníků semifinále je 132. Do finále postupují běžci nejlepším časem ve své kategorii. Pro postupující (celkem 48 dětí) bude zajištěn nocleh se snídaní zdarma v blízkosti stadionu. Pro jejich doprovod za poplatek. Čas zahájení semifinále je 27. 6. 2017 ve 14.30 hod. K prezentaci je nutné se dostavit hromadně ve 13:00 hod. Časový pořad semifinále bude zveřejněn na www.cokoladovatretra.cz a FB akce

Finále: finálový závod je součástí hlavního programu IIAF World Challenge Zlatá tretra Ostrava a uskuteční se 28. 6. 2017. Podrobnosti budou zveřejňovány průběžně.

Zranění, úraz, zdravotní indispozice: Pokud dojde v místě a čase konání závodu ke zranění účastníka, musí být o tomto sepsán protokol zástupcem místního pořádajícího klubu a podepsán zákonným zástupcem nebo dospělým doprovodem účastníka, zástupcem pořádajícího místního oddílu a zástupcem pověřené zdravotnické služby. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Pokud toto nebude provedeno a dokladováno, nenese pořadatel žádnou zodpovědnost za případné pojistné plnění a zdravotní následky.

Zodpovědnost rodičů za zdravotní stav dítěte: Rodič dítěte nese plnou zodpovědnost za zdravotní způsobilost dítěte ke sportovnímu výkonu v rámci akce.

Závěrečná ustanovení: Šatny slouţí k převlékání a osobní hygieně závodníků, pořadatel neručí za případné ztráty. Kaţdý účastník startuje na vlastní zodpovědnost a odpovídá za svůj zdravotní stav. Sporné momenty se řeší dle pravidel atletiky, oficiálních propozic organizačního výboru Čokoládové tretry a pravidel IAAF. Výsledky budou zveřejněny po skončení závodu na stránkách Zlaté tretry (www.zlatatretra.cz ; www.cokoladovatretra.cz ) a klubových stránkách www.ahavyskov.cz

 

 Jakékoli rozpory řeší pravidla IAAF.

 

Důležité kontakty

Atletický klub AHA Vyškov, z. s.

Tyršova 694/15 B, 682 01 Vyškov

 

Magdaléna Hajzlerová

mob.: 721 715 071

e-mail:ahavyskov@seznam.cz

www.ahavyskov.cz