Bežecké preteky pre deti do 11 rokov

závod pod patronátom svetového rekordéra Jana Železného

25. 6. ŽIAR NAD HRONOM | 28. 6. BRATISLAVA | 29. 6. KOŠICE

10. 9. KOŠICE – finále


Opatrenia pre výkon športového podujatia

Finále Čokoládová tretra Slovensko

10. septembra 2021, štadión TUKE, Wattsonova ulica 10,00-12,00

V zmysle Vyhlášky č.241/2021 URVZSR

1) Športové podujatie sa bude konať len v prípade zaradenia okresu Košice I. do 1., alebo 2.stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u,

2) Podujatia sa budú môcť zúčastniť len OTP osoby, t.j. osoby plne očkované, testované, alebo už prekonajúce COVID19 (vysvetlenie nižšie) a bez testu deti do 12 rokov. Kontrola bude prevedená pri vstupe na športovisko.

3) Bude vyhradený VSTUP a VÝSTUP zo športoviska, kde budú vykonávané činnosti v zmysle opatrenia a Vyhlášky.

4) Ak bude podujatie konané v 2.stupni, budú na vstupe zaznamenané aj tf. kontakty osôb,

5) Osoby budú označené páskami odlišujúcimi činnosť ( športovci, diváci, organizátori, dodávatelia, media…), čím sa umožní evidencia počtu účastníkov,

6) Maximálna kapacita udalosti je 1,000 osôb,

7) Vstup a pobyt bude možný len so zakrytými hornými dýchacími cestami (neplatí pre športujúcich a moderátorov) a po dezinfekcii rúk,

8) Zariadenia na dezinfekciu rúk budú umiestnené na vstupoch a v sociálnych zariadeniach,

9) je zakázané podávanie rúk

10) pri vstupoch budú vyvesené dôležité oznamy pre účastníkov v zmysle Vyhlášky


Vysvetlenie: z Vyhlášky č.241/2021 URVZSR (https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_241.pdf)

 

Za plne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:

a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,

c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo

d) osoba do12rokov veku.

(2) Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „osoba v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:

a) osoba plne očkovaná,

b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo

c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

(3) Ak táto vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

(4) Organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1 alebo 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

 

lesy cr klub noveho lesa msk ostrava prostejov olomouc pedro vzp hitorion woc woc denik logo_ZT akssk tkplus