Běžecké závody pro děti do 11 let

jediný závod s finále na Zlaté tretře pod patronací světového rekordmana Jana Železného

Propozice finále 2020

finále – Ostrava 8. 9. 2020 (seznam finalistů + propozice)

 


Propozice Čokoládová tretra Česká republika 2020* – obecné

Přesné informace k jednotlivým kolům budou aktualizovány v odkazech u příslušných měst

Zastřešení

Nositelem značky a zodpovědnosti za sportovně-organizační stránku, včetně PR a komunikace je SSK Vítkovice, z. s.

Pořadatel

Hlavním pořadatelem je SSK Vítkovice vždy ve spolupráci s místním atletickým oddílem.

Místo a termín konání – semifinále + finále

7. 9. semifinále, Městský stadion Ostrava Vítkovice

8. 9. finále na Zlaté tretře Ostrava

Časy startů a časové pořady naleznete v propozicích jednotlivých měst.

Disciplíny postupové

Běh na dráze v distancích 100 m, 200 m, 300 m – vždy hoši a dívky zvlášť.

Hod oštěpem Vortex pouze pro věkovou kategorii C, rok narození 2010–2009.

Věkové kategorie

Kategorie Trať Rok narození
A 100 m 2014–2013
B 200 m 2012–2011
C 300 m + Vortex 2010–2009

Disciplíny vložené – nepostupové/dobrovolné

Kategorie Trať Rok narození
Mimino v náručí 30 m 2020–2019
Batole za ruku 60 m 2018–2017
Předškolák 60 m 2016–2015

Výběr vložených disciplín je plně v kompetenci místního pořadatele.

Prezentace

Čas prezentace najdete vždy v propozicích u příslušného místa konání. Závodníka prezentuje na místě dospělý doprovod. Prezentace na místě musí být provedena vždy nejpozději 30 minut před startem příslušné kategorie!!! Závodník obdrží startovní číslo a spínací špendlíky.

Závodníci v kategorii C jsou prezentování také do soutěže v hodu oštěpem.

Časový pořad

Viz propozice u jednotlivých měst.

Občerstvení pro závodníky

Každý závodník obdrží zdarma pitný režim a malé občerstvení. V areálu místa konání je zajištěn také stánek s občerstvením ke koupi.

Závod - běh

Dráhy

Běh na 30 m, 60 m, 100 m se běží v drahách.

Distance 200 m a 300 m startují z vysokého startu a sbíhají se.

Závodníci nesmí mít tretry. Startuje se bez bloků. Každý závodník obdrží startovní číslo. To použijí účastníci kategorie C i na hod oštěpem/raketkou.

Měření

Měření cílovou kamerou je zajištěno hlavním pořadatelem prostřednictvím společnosti Onlinesystem s využitím závodní kanceláře. 

Závod – hod raketkou

Závodí všichni účastníci v kategorii C. Dívky i chlapci. Každý účastník má 3 pokusy po sobě, započítá se ten nejdelší. 3 celkově nejdelší hody z každého kola postupují do semifinále. A to nezávisle na výkonu v běžecké disciplíně.

Vyhlašování

Vyhlašováni jsou první tři v každé kategorii dle času u běhů a dle výkonu u raketky. Vyhlašovaní obdrží medaili, diplom a nominační list do semifinále.

Postup do semifinále

Do semifinále, které se koná v Ostravě 7. 9. 2020 postupují z každé postupové kategorie:

  • z ČR první 3 v každé disciplíně z každého čtvrtfinálového závodu, 24 z jednoho města
  • ze SR prvních 10 v každé disciplíně z národního finále
  • z PL prvních 10 v každé disciplíně z národního finále

Celkový počet startujících v semifinále: max. 400 dětí (někteří závodníci mohou postoupit v obou disciplínách).

Závodník nebo závodnice, kteří již postoupili do semifinále 2020 v některém ze základních kol, už nemohou soutěžit v žádném následujícím základním kole. Mohou se pouze účastnit mimo soutěž a nebudou vyhlašováni.

Pojištění

Děti jsou pojištěny hlavním pořadatelem akce.

 

* Pořadatel si vyhrazuje právo na jakékoliv změny.