Běžecké závody pro děti do 11 let

jediný závod s finále na Zlaté tretře pod patronací světového rekordmana Jana Železného

VÝSLEDKY  FOTOGALERIE


Propozice Čokoládová tretra Prostějov *

Zastřešení

Nositelem značky a zodpovědnosti za sportovně-organizační stránku, včetně PR a komunikace je SSK Vítkovice, z. s.

Pořadatel

Hlavním pořadatelem je SSK Vítkovice, z.s. ve spolupráci s Atletickým klubem Prostějov, z. s.

Místní pořadatele

Atletický klub Prostějov, z. s.

Místo konání

Školní hřiště ZŠ Jana Železného Prostějov

Termín konání

čtvrtek 27. 8. 2020

Kontakt na pořadatele v místě

Mgr. Dalibor Ovečka, D.Ovecka@seznam.cz, +420 604 821 175

Věkové kategorie

Kategorie Trať Rok narození
A 100 m 2014–2013
B 200 m 2012–2011 
C

300 m
+ Vortex

2010–2009

Disciplíny postupové

Běh na dráze v distancích 100 m, 200 m, 300 m – vždy hoši a dívky zvlášť.

Hod oštěpem Vortex pouze pro věkovou kategorii C, rok narození 2010–2009.

Disciplíny vložené – nepostupové/dobrovolné

Kategorie Trať Rok narození
Mimi v náručí 30 m 2020–2019
Batole za ruku 60 m 2018–2017  
Předškoláček 60 m 2016–2015

 

Prezentace

Začíná ve 13:00 hod.

Závodníka prezentuje na místě dospělý doprovod.

Prezentace na místě musí být provedena vždy nejpozději 30 minut před startem příslušné kategorie!!!

Závodník obdrží startovní číslo a spínací špendlíky.

Závodníci v kategorii C jsou prezentování také do soutěže v hodu oštěpem.

Časový program

čas

kategorie

disciplína

rok narození

14:00 Mimi v náručí 30 m 2020–2019
14:10 Batole za ruku 60 m 2018–2017
14.20 Předškoláček 60 m 2016–2015
14:40 kategorie A 100 m 2013–2014
15:10 kategorie B 200 m 2011–2012 
15:40 kategorie C 300 m 2009–2010
od 16:00 Kategorie C VORTEX (hod raketkou) 2009–2010

Pozor: Změna časového programu vyhrazena, dle počtu startujících

Občerstvení pro závodníky

Každý závodník obdrží zdarma pitný režim a malé občerstvení. V areálu místa konání je zajištěn také stánek s občerstvením ke koupi.

Závod > běh

Dráhy

Běh na 30 m, 60 m, 100 m se běží v drahách.

Distance 200 m a 300 m startují z vysokého startu a sbíhají se.

Závodníci nesmí mít tretry. Startuje se bez bloků. Každý závodník obdrží startovní číslo. To použijí účastníci kategorie C i na hod oštěpem/raketkou.

Měření

Měření cílovou kamerou je zajištěno hlavním pořadatelem prostřednictvím společnosti Onlinesystem s využitím závodní kanceláře. 

Závod > hod oštěpem/raketkou

Závodí všichni účastníci v kategorii C. Dívky i chlapci. Každý účastník má 3 pokusy po sobě, započítá se ten nejdelší. 3 celkově nejdelší hody z každého čtvrtfinálového kola postupují do semifinále. A to nezávisle na výkonu v běžecké disciplíně.

Vyhlašování

Vyhlašováni jsou první tři v každé kategorii dle času u běhů a dle  výkonu u raketky. Získávají medaili, diplom a nominační list do semifinále. To se koná v Ostravě 7. 9. 2020.

Postup do semifinále

Do semifinále, které se koná v Ostravě 7. 9. 2020 postupují první 3 v každé disciplíně z každého čtvrtfinálového závodu, 24 z jednoho města.

Závodník nebo závodnice, kteří již postoupili do semifinále 2020 v některém ze základních kol, už nemohou soutěžit v žádném následujícím základním kole. Mohou se pouze účastnit mimo soutěž a nebudou vyhlašováni.

Pojištění

Děti jsou pojištěny hlavním pořadatelem akce.

 

* Pořadatelé si vyhrazují právo na změny